دو رفیق عاشق یه دختر شدن

 

دختره برای انتخاب دوتا نوشیدنی میاره

 

میگه تو یکی از اینا سمه

 

هرکی اونی رو بخوره که توش سم نیست همسرمن میشه!

 

اولی میگه:

 

میخورم  بسلامتی اینکه عشقم به رفیقم برسه!!

 

دومی میگه:

 

میخورم بسلامتی اینکه عشقم به فیقم برسه!!

 

دختره یه نوشیدنی دیگه میاره و میگه:

 

سم تو اینه...

 

میخورم بسلامتی اینکه رفاقت شماها بهم نخوره...